قدرت وردپرس را احساس کنید ...
طراحی بی نظیر و واکنشگرا
تمام نیازهای شما

در این پوسته خلاصه می شود

خلاقیت خود را نمایش دهید
اسلایدهای دلخواه خود را بسازید
لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد استکه طراح برای پر کردن صفحات وب استفاده می کند.
یک متن بی مفهوم بی مفهوم استاندارد برای پر کردن صفحات وب است

امداد شبکه

 • پکیج پایه ماهانه برای حداکثر 10 کاربر
 • 199 هزار تومان
 • , مشاوره ,پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته 1 روز حضور متخصص
 • ✓ سیستم های کاربر
 • شبکه و اینترنت
 • ✓ پرینتر, تلفن و فکس
 • ذخیره سازی و امنیت
 • ✘ سیستم های نظارت تصویری
 • ✘ حضور و غیاب
 • ارسال درخواست

 • پکیج متوسط ماهانه برای حداکثر 30 کاربر
 • 499 هزار تومان
 • ,مشاوره ,پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته 2 روز حضور متخصص
 • ✓ سیستم های کاربر
 • ✓ شبکه و اینترنت
 • ✓ پرینتر, تلفن و فکس
 • ✓ ذخیره سازی و امنیت
 • ✓ سیستم های نظارت تصویری
 • ✓ حضور و غیاب
 • ارسال درخواست

 • پکیج پیشرفته ماهانه برای حداکثر 100کاربر
 • 1.5 میلیون تومان
 • ,مشاوره ,پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته 5 روز حضور متخصص
 • ✓ سیستم های کاربر
 • ✓ شبکه و اینترنت
 • ✓ پرینتر, تلفن و فکس
 • ✓ ذخیره سازی و امنیت
 • ✓ سیستم های نظارت تصویری
 • ✓ حضور و غیاب
 • ارسال درخواست

خرید خدمات شبکه

خدمات امداد شبکه