پکیج خدمات شبکه

 • پکیج پایه ماهانه برای حداکثر 10 کاربر
 • 199 هزار تومان
 • , مشاوره ,پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته 1 روز حضور متخصص
 • ✓ سیستم های کاربر
 • شبکه و اینترنت
 • ✓ پرینتر, تلفن و فکس
 • ذخیره سازی و امنیت
 • ✘ سیستم های نظارت تصویری
 • ✘ حضور و غیاب
 • ارسال درخواست

 • پکیج متوسط ماهانه برای حداکثر 30 کاربر
 • 499 هزار تومان
 • ,مشاوره ,پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته 2 روز حضور متخصص
 • ✓ سیستم های کاربر
 • ✓ شبکه و اینترنت
 • ✓ پرینتر, تلفن و فکس
 • ✓ ذخیره سازی و امنیت
 • ✓ سیستم های نظارت تصویری
 • ✓ حضور و غیاب
 • ارسال درخواست

 • پکیج پیشرفته ماهانه برای حداکثر 100کاربر
 • 1.5 میلیون تومان
 • ,مشاوره ,پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته 5 روز حضور متخصص
 • ✓ سیستم های کاربر
 • ✓ شبکه و اینترنت
 • ✓ پرینتر, تلفن و فکس
 • ✓ ذخیره سازی و امنیت
 • ✓ سیستم های نظارت تصویری
 • ✓ حضور و غیاب
 • ارسال درخواست

خرید خدمات شبکه

خدمات امداد شبکه

Call Now Buttonتماس بگیرید