آرشیو ماهانه: اسفند ۱۴۰۰

معرفی کارت گرافیکهای XFX اشکالات و ایرادات عمومی کارت گرافیک XFX مشکلات و خرابیهیای فیزیکی کارت گرافیک Rx 580 xfx مشکلات حرارتی و رطوبت کارت گرافیک Rx580 xfx مشکلات جریان و تغذیه کارت گرافیک xfx Rx580 مشکلات خرابی های فیزیکی و پایه اتصال (AGP) خرابی چوک ها و خازن ها خرابی ترانزیستور ماسفت (Mosfet) خرابی […]