پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه : به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌‍شود که در جهت حفظ ، نگهداری و رفع مشکلات شبکه انجام  میشود

خدمات امداد شبکه شامل موارد زیر میباشد . خدمات سرور -کلیه خدمات تخصصی نصب و راه اندازی و پیکر بندی شبکه های کامپیوتر workgroup و تحت دامین -ک -نصب و کانفیگ سرورها -امنیت شبکه  -ارائه سرویس های Active Directory ، DNS ، IIS ، FTP ، Routing ، SQL استاندارد سازی شبکه و اتاق سرور […]