اعضای شرکت


کارشناس شبکه ها وایرلس

کارشناس شبکه و امنیت سیستمها کارشناس مجازی سازی سرورها


علی سلطانی کارسناس شبکه های کامپیوتریبا 16 سال کار در زمینه شبکه