بسته های خدمات پیشرفته

پکیج5

600 هزار تومان

حداکثر 30 کاربر

مشاوره

پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته

3 روز حضور متخصص

 

 • سیستم های کاربر
 • اینترنت
 • شبکه
 • پرینتر
 • فکس
 • تلفن
 • سرویس های نرم افزاری
 • امنیت
 • سیستم های نظارت تصویری
 • ذخیره ساز
 • حضور و غیاب

پکیج 6

800 هزار تومان

حداکثر 30 کاربر

مشاوره

پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته

3 روز حضور متخصص 

1 بار خدمات امدادی

 • سیستم های کاربر
 • اینترنت
 • شبکه
 • پرینتر
 • فکس
 • تلفن
 • سرویس های نرم افزاری
 • امنیت
 • سیستم های نظارت تصویری
 • ذخیره ساز
 • حضور و غیاب

پکیج 7

990 هزار تومان

حداکثر 30 کاربر

مشاوره

پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته

4 روز حضور متخصص  

1 بار خدمات امدادی   

 • سیستم های کاربر
 • اینترنت
 • شبکه
 • پرینتر
 • فکس
 • تلفن
 • سرویس های نرم افزاری
 • امنیت
 • سیستم های نظارت تصویری
 • ذخیره ساز
 • حضور و غیاب

به ازای هر کامپیوتر اضافه ماهیانه 30 هزار تومان اضافه میگردد.  

Call Now Buttonتماس بگیرید