بسته های خدمات پایه

پکیج 20%تخفیف

 199 هزار تومان

حداکثر 10 کاربر

مشاوره

پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته

1 روز حضور متخصص

 • سیستم های کاربر
 • اینترنت
 • شبکه
 • پرینتر
 • فکس
 • تلفن
 • سرویس های نرم افزاری
 • امنیت
 • سیستم های نظارت تصویری
 • ذخیره ساز
 • حضور و غیاب

پکیج 2

350 هزار تومان

حداکثر 10 کاربر

مشاوره

پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته

 2 روز حضور متخصص 

 • سیستم های کاربر
 • اینترنت
 • شبکه
 • پرینتر
 • فکس
 • تلفن
 • سرویس های نرم افزاری
 • امنیت
 • سیستم های نظارت تصویری
 • ذخیره ساز
 • حضور و غیاب

پکیج 3

400 هزار تومان

حداکثر 10 کاربر

مشاوره

پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته

2 روز حضور متخصص  

 • سیستم های کاربر
 • اینترنت
 • شبکه
 • پرینتر
 • فکس
 • تلفن
 • سرویس های نرم افزاری
 • امنیت
 • سیستم های نظارت تصویری
 • ذخیره ساز
 • حضور و غیاب

پکیج 4

450 هزار تومان

حداکثر 10 کاربر

مشاوره

پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته

2 روز حضور متخصص  

 • سیستم های کاربر
 • اینترنت
 • شبکه
 • پرینتر
 • فکس
 • تلفن
 • سرویس های نرم افزاری
 • امنیت
 • سیستم های نظارت تصویری
 • ذخیره ساز
 • حضور و غیاب
Call Now Buttonتماس بگیرید