تعمیر کارتخوان

  • تمپر شدن به علت شکستگی مانیتور دستگاه
  • رفع تمپری دستگاه کارتخوان پکس

تعمیر کارت خوان (تعمیر پوز بانکی) رفع تمپری پوزهای بانکی