خدمات راه‌اندازی و پشتیبانی شبکه

 

بازه قیمت عمده سفارشات:

۲۵۰,۰۰۰ تا ۱,۸۰۵,۰۰۰ تومان

راهنمای قیمت

درباره سرویس

شرح خدمت

واحد / قیمت (تومان)

نصب سیستم عامل شبکه:

هر عدد

۶۰۰,۰۰۰ - ۵۰۰,۰۰۰

نصب سرویس‌های سرور:

هر سرویس

۲۷۰,۰۰۰ - ۲۰۰,۰۰۰

کابل کشی و داکت کشی:

متری

۲۰,۰۰۰ - ۱۸,۰۰۰

نصب سرویس‌های سرور:

هر سرویس

۲۷۰,۰۰۰ - ۲۰۰,۰۰۰

_testimonial_avatar

پشتیبانی امداد شبکه
لوگو png امداد شبکه