علی سلطانی

علی سلطانی

علی سلطانی

کارسناس شبکه های کامپیوتری

با ۱۶ سال کار در زمینه شبکه

سوابق شغلی

دبیر فناوری اطلاعات فرمانداری شهرستان فلاورجان

مدیر IT شهرداری ایمانشهر

مشاور شرکت فرزانگان پارس

مدیر عامل شرکت یاس فنون سپاهان

مدیر شبکه آذر نورد به مدت ۴ سال..

Call Now Buttonتماس بگیرید