درخواست خدمات
منوی دسته بندی

اعضای شرکت

مدیر عامل : مهندس علی سلطانی ۰۹۳۹۴۰۲۰۰۲۲

مدیر فنی : خانم مهدس کاظمی

مدیر اجرایی: مهندس جواد مرتضوی ۰۹۳۵۶۶۷۹۷۵۸

تلفن تماس : دفتر تهران ۰۲۱۴۴۲۶۴۶۹۴

دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۷۴۲۰۰۲۲

ایمیل : emdadshabake@gmail.ir

وب سایتها : :: www. emdadshabake.ir www.yasfonoon.ir

پشتیبانی امداد شبکه
لوگو png امداد شبکه