مشتریان در مورد ما چه می گویند؟

گواهینامه ها و مجوزهای شرکت یاس فنون سپاهان برای راه اندازی سرویس امداد شبکه

مشتریان ما از سال 1383 تاکنون کار خود را با ما ادامه میدهند

Yasfonoon

مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای


نماینده FCP فرزانگان پارس

مجوز شورای عالی انفورماتیک


مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

اسلایدر گواهی ها

شرکت فنی و مهندسی یاس فنون سپاهان