شرکتها, کارخانجات -هورکا-مراکز پخش و کسب و کارها

اکنون با امداد شبکه تماس بگیرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کانفیگ تخصصی شبکه های کامپیوتری

نقش کانفیگ درست در رشد و سرعت شبکه

کانفیگ یا تنظیمات صحیح (Network Configuration) در شبکه های کامپیوتری و ارتباطات اطلاعاتی اهمیت بسیاری دارد.

پیکربندی درست یعنی سرعت مناسب شبکه و مدریت منابع مانند پرینتر، اشتراک فایل، و دسترسی به منابع . این کاربردها برای هر سازمان و کاربری مهم است. از طریق کانفیگ شبکه ، کاربران می‌توانند به راحتی به منابع شبکه دسترسی پیدا کرده و از امکاناتی مانند چاپگرها، فایل‌های مشترک، و داده‌های مخزنی برنامه های اجرایی و بهره‌مند شوند.

کانفیگ تخصصی میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در ارتباطات و کارآیی سازمان تاثیرگذار باشد. و ارتباط بخشهای مختلف سازمان را مدیریت کند .

 
  1.  

بنر کانفیگ شبکه

تعرفه هزینه کارشناس برای کانفیگ شبکه ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (بر اساس نفر-ساعت)

رده شغلی حداقل مدرک تحصیلی سابقه کارمبلغ نفر ساعت -ریال
کارشناس ارشد - رتبه ارشد
دکتریبیش از ۱۵ سال۱.۱۰۰۰.۰۰۰
کارشناس ارشد- رتبه ارشدکارشناسی ارشدبیش از ۱۵ سال۸.۳۵۰.۰۰۰
کارشناس ارشد- رتبه ارشدکارشناسی
بیش از ۱۵ سال۷.۵۰۰.۰۰۰
کارشناس ارشد- رتبه ارشدکارشناسی ۱ تا ۵ سال ۶,۳۰۰.۰۰۰
کارشناس- رتبه ارشدکارشناسی۱تا۵سال۵.۳۰۰.۰۰۰
کارشناس- رتبه کارشناسکارشناسی۱تا۵ سال۴,۳۰۰,۰۰۰
کارشناس- رتبه کارشناسفوق دیپلم۱تا ۵ سال ۳,۷۰۰,۰۰۰

مدل محاسبه هزینه کانفیگ شبکه بر اساس نفر ساعت کارشناس

۲۲(     تعاریف

تعاریف استفاده شده در این فصل، در ادامه آمده است.

       رده شغلی: منظور «موقعیت اجرایی نیروی انسانی مورد نظر» در پروژه است.

       مرتبه شغلی: منظور «درجه و رده کیفی نیروی انسانی متخصص» است.

       مدرک تحصیلی: منظور «آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده» از سوی نیروی انسانی مورد نظر است.

       سابقه کاری مفید )سال:( عبارت است از مجموع سابق کار نیروی انسانی به سال که در حوزه تخصصی مربوط به فعالیت اشتغال داشته است.

       رده مدرک تخصصی: عبارت است از تعداد مدارک اخذ شده ناشی از شرکت نیروی انسانی در دورههای تخصصی به تفکیک دورههای داخلی و یا بینالمللی به تفکیک.  

۲۳( لایه های اطلاعاتی مدل

از منظر کلی، ساختار این مدل بر سه لایه اطلاعاتی بنا شده است:

       اطلاعات پایه

       تعریف شغل

       محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه

این سه لایه و نحوه ارتباط آنها در تعریف مدل، در ادامه آمده است.

۲۴ اطلاعات پایه ۲۴۱ مقررات و قوانین کشوری

 

اطلاعات این لایه شامل مواردی مانند حداقل حقوق روزانه، حق خواروبار و مسکن، بن کارگری، بیمه بیکاری و مانند آن است که در جداول شماره ۲۱ و ۲۲ نشان داده شده است.  

جدول ۲-۱: حداقل هزینه پرسنل برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فناوری اطلاعات

پارامترهاروزانهماهانهسالانه
کمک هزینه مسکنمبلغ ثابت۹،۰۰۰،۰۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار )بن کارگری و خواروبار(مبلغ ثابت۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
عیدی و پاداشدو دوازدهم۸,۸۴۷,۱۴۰۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰
سنوات خدمتیک دوازدهم۴,۴۲۳,۵۷۰۵۳,۰۸۲,۸۴۰
حقوق )پایه(۱,۷۶۹,۴۲۸۵۳,۰۸۲,۸۴۰۶۳۶,۹۹۴,۰۸۰
حق عائلهمندی )میانگین دارای یک فرزند(معادل ۳ روز حقوق۵,۳۰۸,۲۸۴۶۳,۶۹۹,۴۰۸
حداقل هزینه پرسنل۱۰۸,۴۷۰,۸۸۷۱,۳۰۱,۶۵۰,۶۴۶
بیمه سهم کارفرما۲۰% ماهانه۱۴,۶۱۶,۵۶۸۱۷۵,۳۹۸,۸۱۶
بیمه بیکاری۳% ماهانه۲,۱۹۲,۴۸۵۲۶,۳۰۹,۸۲۲

تعرفه نرخ ساعت پایه ۱،۵۴۷،۰۰۰ ریال میباشد . برای اپراتور بدون سابقه کار میباشد .

جدول ۲-۳: تعریف رده شغلی و ضرایب متناظر آن

رده شغلیضریب رده شغلی
مشاور۲/۵۲
مدیر پروژه۲/۱۶
مدیر فنی۱/۸
ناظر/ممیز۱/۶۲
تحلیلگر/معمار۱/۴۴
طراح۱/۲۶
پژوهشگر۱/۱۲۵
مدرس۱/۲

جدول ۲-۵: تعریف مدرک تحصیلی و ضرایب متناظر آن

مدرک تحصیلیضریب مدرک تحصیلی
دیپلم۱
کاردانی۱/۰۵
کارشناسی۱/۱
کارشناسی ارشد۱/۱۵
دکتری۱/۳
پشتیبانی امداد شبکه
لوگو png امداد شبکه