پسیو شبکه بیشتر به ارتباطات فیریکی و زیرساختی شبکه های کامپیوتری اشاره دارد. شبکه ای که قرار است اطلاعات زیادی را در واحد زمان در خود جابجا کند و سرویس های تحت شبکه را در اختیار کاربران داخل سازمان و برون سازمان ارائه کند. لذا لزوم پیاده سازی اصولی پسیو شبکه و ارتباطات فیزیکی بسیار مهم بوده و نقش بسیاری در پایداری شبکه و سرعت بالای ارتباطات در شبکه های کامپیوتری ایفا میکند. طراحی اصولی اتاق سرور و پیاده سازی زیرساخت شبکه یکی از موارد مهم در اجرای پروژه های پسیو شبکه میباشد. نصب انواع رک، کابل کشی  شبکه ساختاریافته، داکت کشی، ترانکینگ شبکه، نصب چاه ارت برای اتاق سرور، تست فلوک، استاندارد سازی اتاق سرور و بهینه سازی زیرساخت شبکه، نصب UPS و تابلو برق اتاق سرور موجود جزو خدمات سیسکو پردازش در حوزه پسیو و زیرساخت شبکه میباشد.