راه اندازی DHCP سرور


میکروتیک  DHCP Server

راه اندازی DHCP سرور میکروتیک سیسکو و ویندز و مودم

 DHCP SERVER  یک سرویس کلاینت سروری می باشد که به طور اتوماتیک به کلاینت ها IP   ، subnetmask و Gateway  اختصاص میدهد.

این پروتکل در لایه دوم OSI  قرار دارد و با پورت UDP 67 & 68  کار میکند.درخواست توسط کلاینت به صورت broadcast  در شبکه ارسال می شود و سرور یک آی پی به درخواست کننده تخصیص میدهد.

در شبکه های لوکال از این پروتکل جهت اختصاص آی پی به کلاینت ها استفاده می گردد.

راه اندازی میکروتیک به عنوان Dhcp Server

در روتر های میکروتیک امکان ایجاد سرور DHCP بر روی همه پورت ها چه فیزیکی و چه مجازی وجود دارد.

ایجاد استخر آی پی یا IP POOL   در میکروتیک

bandwith manager
bandwith manager

در ابتدا برای راه اندازی DHCP سرور به یک مخزن آی پی  یا استخر آی پی IP PooL احتیاج داریم .در این مخزن یک رنج آی پی به صورت زیر قرار می دهیم.

به عنوان مثال:

۱۹۲.۱۶۸.۰.۲-۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۴  :  Ip Pool

میکروتیک همیشه از آخرین آی پی موجود در استخر شروع به آی پی دادن می کند.

برای ساخت استخر وارد بخش IP  شده و زیر منوی POOL  را باز می کنیم

mikrotik pool

یک پول جدید می سازیم و رنج آی پی رو مانند مثال در قسمت ادرس وارد می کنیم.

mikrotik pool
mikrotik pool

انتخاب سرور  اینترفیس سرور برای Dhcp Server

 سپس از منوی IP   وارد قسمت DHCP server  شده و یک سرور جدید می سازیم.

در قسمت Interface  پورتی که می خواهیم روی آن DHCP  اجرا شود را انتخاب می کنیم در این سناریو پورت انتخابی ما ether1  می باشد.

تعیین Ip Address , Gateway, Network Address , DNS   برای کلاینتها

در قسمت Address pool  اسم استخری که در مرحله قبل ساختیم را اینجا انتخاب می کنیم .

در این قسمت در قسمت address  نت آیدی شبکه خود رو قرار می دهیم که در این سناریو برابر با ۲۴/۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ می باشد

در قسمت gateway آدرس مودم یا دستگاهی رو در شبکه قرار می دهیم که راه خروج از نت آیدی شبکه ما باشد

در این سناریو پورت ether 1  میکروتیک به عنوان گیت وی میباشد و شبکه داخلی ما از این طریق به اینترنت متصل می شود.

در قسمت network  سابنت شبکه داخلی  قرار داده می شود که در اینجا ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰ می باشد.

در قسمت DNS  می توان آدرس سرورهای dns  رو قرار داد.این آدرس ها به همراه آی پی به کلاینت ها داده می شود .در این سناریو آدرس سرورهای dns  گوگل قرار داده شده.

میکروتیک Dns

راه اندازی میکروتیک به عنوان Dhcp Server

در روتر های میکروتیک امکان ایجاد سرور DHCP بر روی همه پورت ها چه فیزیکی و چه مجازی وجود دارد.

ایجاد استخر آی پی یا IP POOL   در میکروتیک

bandwith manager
bandwith manager

در ابتدا برای راه اندازی DHCP سرور به یک مخزن آی پی  یا استخر آی پی IP PooL احتیاج داریم .در این مخزن یک رنج آی پی به صورت زیر قرار می دهیم.

به عنوان مثال:

۱۹۲.۱۶۸.۰.۲-۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۵۴  :  Ip Pool

میکروتیک همیشه از آخرین آی پی موجود در استخر شروع به آی پی دادن می کند.

برای ساخت استخر وارد بخش IP  شده و زیر منوی POOL  را باز می کنیم

mikrotik pool

یک پول جدید می سازیم و رنج آی پی رو مانند مثال در قسمت ادرس وارد می کنیم.

mikrotik pool
mikrotik pool

انتخاب سرور  اینترفیس سرور برای Dhcp Server

 سپس از منوی IP   وارد قسمت DHCP server  شده و یک سرور جدید می سازیم.

در قسمت Interface  پورتی که می خواهیم روی آن DHCP  اجرا شود را انتخاب می کنیم در این سناریو پورت انتخابی ما ether1  می باشد.

تعیین Ip Address , Gateway, Network Address , DNS   برای کلاینتها

در قسمت Address pool  اسم استخری که در مرحله قبل ساختیم را اینجا انتخاب می کنیم .

در این قسمت در قسمت address  نت آیدی شبکه خود رو قرار می دهیم که در این سناریو برابر با ۲۴/۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ می باشد

در قسمت gateway آدرس مودم یا دستگاهی رو در شبکه قرار می دهیم که راه خروج از نت آیدی شبکه ما باشد

در این سناریو پورت ether 1  میکروتیک به عنوان گیت وی میباشد و شبکه داخلی ما از این طریق به اینترنت متصل می شود.

در قسمت network  سابنت شبکه داخلی  قرار داده می شود که در اینجا ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰ می باشد.

در قسمت DNS  می توان آدرس سرورهای dns  رو قرار داد.این آدرس ها به همراه آی پی به کلاینت ها داده می شود .در این سناریو آدرس سرورهای dns  گوگل قرار داده شده.

میکروتیک Dns

mikrotik pool