شرکتها, کارخانجات -هورکا-مراکز پخش و کسب و کارها

اکنون با امداد شبکه تماس بگیرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاوره در زمینه انتخاب بهترین ریگ ماینینگ ارز دیجیتال 

آیا میخواهید ریگ شما بیشترین کارایی را داشته باشد ؟

ریگ آماده AMD Radeon rx 580 مخصوص ماینینگ
آمورش رمز آرز چیا
etherum classic

ریگ مناسب برای ۶ کارت گرافیک

برای تولید اتریوم کلاسیک
میلیون تومان ۱۱
 • شاسی کامل
 • منبع تغذیه
 • مادر برد
محبوب

ریگ مناسب برای ۸ کارت گرافیک

برای تولید اتریوم کلاسیک
میلیون تومان ۱۳
 • شاسی کامل
 • منبع تغذیه
 • مادر برد
محبوب

ریگ مناسب برای۱۲کارت گرافیک

برای تولید اتریوم کلاسیک
میلیون تومان ۱۵
 • شاسی کامل
 • منبع تغذیه
 • مادر برد
محبوب

ریگ مناسب برای ۱۸ کارت گرافیک

برای تولید اتریوم کلاسیک
میلیون تومان ۱۷
 • شاسی کامل
 • منبع تغذیه
 • مادر برد
محبوب

مشاوره در زمینه انتخاب بهترین ریگ ماینینگ ارز دیجیتال 

آیا میخواهید ریگ شما بیشترین کارایی را داشته باشد ؟

ریگ آماده AMD Radeon rx 580 مخصوص ماینینگ
آمورش رمز آرز چیا
etherum classic

ریگ مناسب برای ۶ کارت گرافیک

برای تولید اتریوم کلاسیک
میلیون تومان ۱۱
 • شاسی کامل
 • منبع تغذیه
 • مادر برد
محبوب

ریگ مناسب برای ۸ کارت گرافیک

برای تولید اتریوم کلاسیک
میلیون تومان ۱۳
 • شاسی کامل
 • منبع تغذیه
 • مادر برد
محبوب

ریگ مناسب برای۱۲کارت گرافیک

برای تولید اتریوم کلاسیک
میلیون تومان ۱۵
 • شاسی کامل
 • منبع تغذیه
 • مادر برد
محبوب

ریگ مناسب برای ۱۸ کارت گرافیک

برای تولید اتریوم کلاسیک
میلیون تومان ۱۷
 • شاسی کامل
 • منبع تغذیه
 • مادر برد
محبوب
پشتیبانی امداد شبکه
لوگو png امداد شبکه